coba

Lantai 3 ke lt 4 = 5 kabel

Lantai 3 ke lt 2 workshop = 1 kabel

Lantai 3 ke lt 1 produksi = 2 kabel